Wnioskujemy o pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest decyzją, bez której nie będziemy mogli rozpocząć żadnych prac budowlanych w ramach których chcielibyśmy stworzyć budynek mieszkalny lub też inny budynek gospodarczy. Trzeba więc oswoić się z myślą o tym, że konieczne będzie przebrnięcie przez szereg formalności. Aby takie pozwolenie uzyskać, trzeba przestrzegać pewnej procedury i wykonać szereg odpowiednich czynności określonych prawnie. Jeśli już posiadamy działkę i wiemy, że to właśnie na niej chcielibyśmy wybudować budynek mieszkalny, musimy udać się do gminy, aby uzyskać Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wiele działek jest nim objętych, a wówczas uzyskanie o nim informacji to kwestia kilku dni. Jeśli jednak, co do naszej działki nie ma tam żadnych informacji- musimy wnioskować o to, aby gmina określiła na tym terenie warunki zabudowy. Czas oczekiwania na taką decyzję to do około 30 dni. Mając już u siebie dokumenty zyskujemy wiedzę, co do tego, jakich regulacji i zapisów trzeba przestrzegać podczas budowy, co jest bardzo ważne.

Mapa, pomiary oraz zakup projektu

Kolejnym krokiem jest zatrudnienie geodety ze stosownymi uprawnieniami. Musi on opracować specjalną mapę, która będzie potrzebna do celów projektowych. Mapa powinna zawierać szczegółowe pomiary całej działki. Kolejnym krokiem jest zakup samego projektu domu. Można skorzystać z projektów już opracowanych, które są sprzedawane przez biura architektoniczne, co jest zdecydowanie najczęściej obieraną strategią działania. Pamiętajmy, że budynek musi być dostosowany nie tylko do naszych potrzeb, ale i do wielkości działki. Na tym etapie szczegółowo krystalizuje się, jak będzie wyglądał budynek w momencie, kiedy prace budowlane zostaną ukończone.

Adaptacja projektu i złożenie wniosku

Gotowy projekt trzeba nanieść na mapę działki, a więc w odpowiedni sposób go zaadaptować we własnym terenie. Na tym etapie architekt może też zaplanować inne elementy, jakie będą miały znaleźć się na działce- pas zieleni, odległości od innych budynków, miejsca, w których znajdą się przyłącza. Gotowy projekt jest wydawany w 4 egzemplarzach i stanowi jeden z podstawowych elementów wniosku o pozwolenie na budowę. Dodatkowo należy również dołączyć uzyskane warunki zabudowy, potwierdzenie, że jest się właścicielem danej działki, a także opis warunków technicznych dostawy mediów. Konieczny jest też wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiedniej. Finalnie, pozwolenie na budowę zostanie wydane przez starostę.

Potrzebujesz więcej pomocy? Odwiedź: https://www.smr-law.at/pl/specjalizacje/