Kiedy można usunąć drzewo?

Jeżeli na Twojej posesji rośnie drzewo, które chcesz usunąć, powinieneś zapoznać się z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Okazuje się bowiem, że w wielu przypadkach niezbędne jest stosowne pozwolenie. Kiedy wycinka drzew jest możliwa, a w jakich sytuacjach należy uzyskać zgodę urzędu? Sprawdźmy!

Planujesz wycinkę drzew? Potrzebujesz pozwolenia!

Wycinka drzew jest ograniczona przez polskie przepisy, co ma zabezpieczać przed masowym usuwaniem roślin oraz chronić naturalne środowisko w naszym kraju. W większości przypadków będziesz potrzebował stosownego pozwolenia, wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Jest to konieczne między innymi w przypadku wycinki drzew przeprowadzanej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. To jednak nie wszystko.

Usuwanie drzew wymaga pozwolenia, jeżeli rosną one w pasie drogowym drogi publicznej, w granicach rezerwatu lub parku narodowego albo na terenie nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków. Co więcej, bez zgody urzędu nie należy usuwać drzew, na których osiedliły się chronione zwierzęta (albo rosną chronione rośliny czy grzyby).

Kiedy usuwanie drzewa jest możliwe jest pozwolenia?

Jak się jednak okazuje, w wielu przypadkach nie ma konieczności ubiegania się o pozwolenie na wycinkę drzew. Często wystarczy samo zgłoszenie – np. gdy obwód pnia nie przekracza dozwolonych wartości. Co więcej, bez pozwolenia usuniesz np.:

  • drzewa i krzewy owocowe;
  • drzewa złamane albo przewrócone;
  • drzewa, których usunięcie pozwoli na przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
  • drzewa rosnące na plantacjach lub w lasach;
  • drzewa obcych gatunków, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych.

Pamiętaj jednak, że każdy przypadek warto rozpatrzyć indywidualnie – wycinka drzew bez pozwolenia może bowiem narazić Cię na duże kary pieniężne. Najczęściej stanowią one dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. W niektórych przypadkach urząd może jednak samodzielnie wyliczyć kwotę, jaką zapłacisz – warto więc zwrócić na tę kwestię szczególną uwagę, by nie narazić się na ewentualne problemy w przyszłości.

Komu zlecić usuwanie drzew w Warszawie?

Chcesz zlecić specjalistom usuwanie drzew? Warszawa jest jednym z miast, w których działa wiele firm świadczących tego rodzaju usługi, jak np. https://lasogrod24.pl/. Aby wybrać odpowiednich fachowców, zwróć uwagę na ich doświadczenie, kwalifikacje oraz dotychczasowe realizacje. Co więcej, weź pod uwagę opinie dotychczasowych Klientów, które znajdziesz w różnych miejscach w internecie – np. w Google czy na portalach społecznościowych.

Pamiętaj, że wycinka drzew kosztuje. Zapłacisz nie tylko za realizację usługi, ale również stosowne pozwolenie – stawki uzależnione są przede wszystkim od rodzaju i gatunku drzewa, a także obwodu jego pnia. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w stosownym dokumencie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów).