Mariaż geometrii i architektury

Geometria jako dział matematyki jest niezastąpiona dla architektury. W zasadzie każda budowla jaka wychodzi spod ręki architekta jest zbudowana z mniej lub bardziej przekształconych form geometrycznych. Jednak z popularnym ujęciu mówiąc o geometrii w architekturze większość osób na na myśli rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne związane z figurami geometrycznymi.

Najogólniej można powiedzieć, że w architekturze wykorzystywane są dwa rodzaje figur geometrycznych:

 • figury płaskie: koła, trójkąty, kwadraty, prostokąty, wielokąty – te figury służą najczęściej jako plany, na których budowane są budowle oraz jako ornamenty,

 • bryły, przy czym wśród brył należy wyróżnić:

  *wielościany: sześciany, ostrosłupy, prostopadłościany, wielościany,

  *bryły obrotowe: sfera, walec, stożek.


Geometria sprawia, że budynki mogą wyglądać nietypowo i zachwycająco, więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Nietypowe bryły”.

Wśród zasad nowej geometrii wykorzystywanych w architekturze warto wymienić przede wszystkim:

 • złożoność,

 • porządek,

 • geometryczne bogactwo

 • przenoszenie przez skalę

 • symetria poprzez skalę.