Kiedy można wyciąć drzewo? Sprawdź aktualne przepisy!

Powody wycinania drzew na własnej działce mogą być bardzo zróżnicowane – czasami są one chore lub obumarłe, a niekiedy przeszkadzają w odpowiednim zagospodarowaniu gruntów. Warto jednak dowiedzieć się, kiedy można wyciąć drzewo, a kiedy takie działanie nie jest wskazane. Sprawdź, co na ten temat mówią aktualne przepisy!

Wycinka drzew bez pozwolenia – nie zawsze jest możliwa!

Wycinka drzew bez pozwolenia nie jest możliwa w każdym przypadku. Niekiedy jednak wystarczy samo zgłoszenie takiego zamiaru – muszą one jednak rosnąć na działce stanowiącej Twoją własność i być usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Gdzie zgłosić zamiar wycinki drzew? Do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli urząd nie wyrazi sprzeciwu, oznaczać to będzie tzw. milczącą zgodę, dzięki której możesz bez obaw usunąć roślinę. Warto jednak dowiedzieć się, kiedy można wyciąć drzewo na zgłoszenie.

Kiedy można wyciąć drzewo na zgłoszenie?

Pozwolenie na wycinkę drzew nie dotyczy przede wszystkim tych roślin, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza konkretnej wartości. Mowa tu o:

  • 80 cm dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
  • 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
  • 50 cm dla innych, niewymienionych wyżej gatunków drzew.

To jednak nie wszystko. Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia? Przede wszystkim wtedy, gdy jest to drzewo owocowe, np. jabłoń – wyjątkiem są w tym wypadku rośliny rosnące na terenie nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków albo na terenach zielonych. Oprócz tego bez zezwolenia (na samo zgłoszenie) można wycinać:

  • drzewa i krzewy, które są usuwane po to, by przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania rolniczego;
  • drzewa i krzewy, które rosną na plantacjach lub w lasach – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami stosuje się tam inne zasady pozyskiwania drewna;
  • drzew i krzewów, które złamały się albo wywróciły, np. w wyniku sił natury lub katastrofy (pamiętaj tylko, że przed wycinką drzew powinien obejrzeć je odpowiedni organ odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń).

Warto również dodać, że możliwe jest usuwanie krzewów – np. rosnących w skupisku o powierzchni do 25 metrów kwadratowych albo ozdobnych – z wyjątkiem tych rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków albo w pasie drogowym drogi publicznej.

Jak przeprowadzić wycinkę drzew?

Skoro wiesz już, kiedy można wyciąć drzewo bez pozwolenia, możesz przejść do działania. Niestety, sam proces wymaga wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedniego sprzętu, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty. Na rynku działa firm, które świadczą tego rodzaju usługi, zapewniając nie tylko sprawne usuwanie drzew, ale również pełne bezpieczeństwo.

Tego rodzaju usługa nie musi być droga, a znacząco pomoże Ci pozbyć się problemu i zadbać o wygląd oraz użyteczność terenów zielonych przy Twojej posesji. Sprawdź dostępne opcje i wybierz doświadczonych specjalistów!

Przeczytaj więcej o wycince drzew: https://lasogrod24.pl/blog/wycinka-drzew-bez-zezwolenia/